DRAGON CUP PIEŠŤANY 2019

10. ROČNÍK DRAGON CUP  PIEŠŤANY 2019

Pretek o pohár primátora mesta Piešťany

PROPOZÍCIE      PRETEKOV

Termín konania    :   8. júna 2019

Miesto konania     :  Piešťany, rieka Váh – medzi mostami

Usporiadateľ         :  NEPTÚN KLUB Piešťany 

 Program :

09,00 –10,00 hod   krátke tréningové jazdy, odovzdanie posádkového zoznamu hlavnému  rozhodcovi.

10,00 – 10,30 hod.  porada kapitánov

10,30 – 15,00 hod. závod na 180 metrov

15,00 – 16,00 hod. závod na 1 000 metrov

16,15 hod. vyhodnotenie víťazov a ukončenie pretekov

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu časového harmonogramu.

Kategórie:

  • Štandard DB mix, závod na 180 m a na 1 000 m.
  • Fun mix závod na 180 m a v prípade záujmu minimálne 3 posádok aj závod na 1 000 m.

V kategórií fun môžu štartovať iba posádky, ktoré zvyčajne neštartujú na iných pretekoch.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zaradenie posádok do jednotlivých kategórií.

Kritéria:

  • Pre kategóriu Štandard DB mix platia pravidlá súťaží dračích lodí a pravidlá pre Slovenský pohár vydané SADL pre rok 2019. Posádka musí mať minimálne 16 pádlujúcich, z toho minimálne 6 žien + bubeník /-čka a kormidelník. Posádky môžu mať vlastného kormidelníka.
  • V kategórií Fun mix musí mať posádka minimálne 16 pádlujúcich, z toho minimálne 4 ženy + bubeník/-čka.
  • V kategórií Fun je povolené pádlovať iba plastovými pádlami, ktoré poskytuje organizátor. V prípade porušenia pravidla je penalizácia 7 sekúnd.
  • V kategórií Fun môžu za firemnú posádku nastúpiť pádleri s kategórie Štandard iba v prípade ak sú zamestnancami tejto firmy a to v maximálnom počte 4. Za porušenie tohto pravidla je penalizácia 10 sekúnd.

Prihlášky:

Prihlášky zasielať na neptúnklubpiestany@gmail.com. Uzávierka prihlášok je vo štvrtok 30 . mája 2019. Informácie je možné poskytnúť na tel. č. 0911787896.

Štartovné:

Štartovné je vo výške 220,00 eur. Uhradiť na účet SK56 6500 0000 0000 2023 7232, VS 1/6/2019 do poznámky uviesť názov posádky. V prípade vzájomnej dohody je možné štartovné uhradiť osobne na porade kapitánov. Štartovné zahŕňa zapožičanie dračej lode s vybavením / pádla, vesty /, krátky tréning v deň pretekov v určenom čase, zdravotnú službu a 21x lístok na občerstvenie / jedlo + nápoj /. Občerstvenie je nutné vyzdvihnúť do 15,00 hod.

Doplňujúce informácie:

  • Preteky sú súčasťou Slovenského pohára dračích lodí rok 2019 usporiadaného SADL.
  • Osoby mladšie ako 15 rokov a neplavci sú povinní jazdiť v plávacích vestách.
  • Účasť na pretekoch je na vlastné riziko.

                                                                                        Za organizačný výbor

                                                                                               Ing. Milan Koščál